magyarnegyed.com

Isten hozta!

A lent látható székelykapu és Szent István-mellszobor nem valahol Erdély szívében vagy a Kárpát-medence valamely táján, hanem a világ túlfelén, Buenos Airesben található. E honlap célja, hogy a világba nagyjából az elmúlt 120 évben kikerült magyarok által létrehozott tárgyi emlékeket dokumentálja, leltárba vegye és bemutassa: templomok, Magyar Házak, klubok, egyesületek, temetők, szobrok, emlékművek s -táblák, üzletek, utcanevek és összejöveteli helyek, mind-mind arról a törekvésről tanúskodnak, amely a hazájukat különféle okokból elhagyni kényszerült honfitársainkat jellemezte, hogy új lakóhelyükön egymás közt lehessenek és otthonra találjanak, magyarságukat megélhessék és megtarthassák, vagy az arra érdemesek előtt tisztelegjenek. Ilyen átfogó, különböző földrészeket felölelő és a helyszíneket részleteiben is bemutató, s emellett független honlap még nem létezik, ennyiben tehát ez a képgyűjtemény egyedülálló, és az első ilyen globális értékmentő vállalkozás. A honlap mostani elkészültét követően a 2005 óta készített majd 90,000 képem vár a következőkben feltöltésre.

Ezen emlékek legtöbbje vagy a XIX.-XX. sz. fordulója gazdasági kivándorlásának ill. Trianonnak, majd két nagy emigrációs hullámnak (az 1945-ös illetve ’56-os menekülés a kommunizmus elől) az eredménye, és olyan, a Kárpát-medencén kívüli területeket érint, ahol magyarok nagyobb számban éltek vagy élnek. Teljes magyar negyedek (Cleveland, New Brunswick, Fairfield, Detroit, Toledo, Lorain, New York, Toronto, Sao Paolo...) nyomait láthatjuk, de elszórtan, egyedül álló emlékekkel is találkozhatunk.

A bemutatott tárgyak, épületek többsége ma is megvan, sokuk azonban azóta sajnos eltűnt, lebontották vagy csak feledésbe merült, illetve sok helyiség eredeti berendezését az új tulajdonos eltávolította. Ilyen lebontott épület például a lackawannai Nagyboldogasszony templom Buffalo városában, mely régi nehézipari negyedben állt, majd a gyárak fokozatos bezárása és az ott lakók elköltözése miatt kapuit 2006-ban bezárni kényszerült, s helyén ma csak egy üres telek van. De ilyen Toronto korábbi, azóta lebontott Magyar Háza is, mely nemrég talált új otthonra. Ez a gyűjtőmunka tehát versenyfutás az idővel, mert több ma még látható emlékünk nem biztos, hogy néhány év múlva is létezni fog.

A munka – anyagi lehetőségeimtől függően - folyamatos, mindig lesznek újabb helyszínek, miután eljutottam e helyekre. A gyűjtést tehát a jövőben is folytatom, de látogatóimat is arra kérem, hogy ha valakinek van olyan – akár régi, akár újabb – felvétele, mely hasonló dolgokat ábrázol, küldje el nekem a megadott emailcímen, s én azt – forrásmegjelöléssel – felteszem a honlapra. Régi fényképeket is szívesen fogadok, akár postai úton (melyeket ha szükséges, visszaküldök), akár emailben, digitális, beszkennelt, lehetőleg .jpg változatban. A képek feliratozásához további kiegészítő adatokat, neveket, évszámokat is köszönettel veszek. Így tovább bővülhet az egyes helyszínek, települések rövid bevándorlástörténeti bemutatása.

A felkeresett helyek története természetesen sosem válhat teljessé, hiszen a tárgyak a természetüknél fogva veszélyeztetettek, a projektre fordítható időm és anyagi eszközeim korlátozottak, egyre kevesebb a helyi tudással rendelkező adatközlő, s egyéb írott, képes vagy tárgyi forrásokhoz is nehéz hozzáférni. Mindenesetre remélem, hogy a múlt egy-egy darabját sikerül ilyenformán megőriznem és bemutatnom.

A minőség érdekében a legtöbb kép mérete meglehetősen nagy, lassabb internetkapcsolat esetén tehát az egyes helyszínek vagy képek kinyitásakor legyenek türelemmel.

Biztos vagyok benne, hogy sokan találnak a honlapon érdeklődésüknek megfelelő anyagot, akár gyermekkori emlékeket, korábban élt rokonokra, ismerősökre való utalásokat, vagy már-már feledésbe merülő tárgyakat, épületeket.

Kellemes böngészést kívánok!

Dr. Tóth Gergely

A Sarokkövek ill. Pecsétek galéria már látható, a többi képet 2022 őszén fogom tudni elkezdeni fokozatosan feltölteni a lenti mappákba.

Képgaléria

Egy kis előzetes

KOSÁR

FIZETENDŐ

Rendelés értéke

0