Isten hozta!

 

Kedves Vendégünk,

kérjük látogasson vissza időről időre. Műszakilag teljesen megújuló honlapomon hamarosan láthatja a 2014-ben készült 8000 képet, majd 3000-et 2015-ből, valamint a 2016-ban és 2017-ben készült legújabbakat. A jelenleg látható képek a honlap 2013-as állapotát tükrözik, mivel az új honlap kezelésének elsajátítása és néhány nem várt honlaptervezési hiányosság is lassítja az azóta készült képek feltöltését, s ugyanakkor egyelőre a képek "begyűjtése", azaz az eltűnőben lévő helyszínek megörökítése a legfontosabb célom. Mintegy 600 új eddig még be nem mutatott helyszínt láthatnak majd, illetve további, friss képeket korábbi helyekről! 

 

  

A lent látható székelykapu és Szent István-mellszobor nem valahol Erdély szívében vagy a Kárpát-medence valamely egyéb táján, hanem a világ túlfelén, Buenos Airesben található. E honlap célja, hogy a világba nagyjából az elmúlt 120 évben kikerült magyarok által létrehozott tárgyi emlékeket dokumentálja, leltárba vegye és bemutassa: templomok, Magyar Házak, klubok, egyesületek, szobrok, emlékművek s -táblák, utcanevek és összejöveteli helyek, mind-mind arról a törekvésről tanúskodnak, amely a hazájukat különféle okokból elhagyni kényszerült honfitársainkat jellemezte, hogy új lakóhelyükön egymás közt lehessenek és otthonra találjanak, magyarságukat megélhessék és megtarthassák, vagy az arra érdemesek előtt tisztelegjenek. Ilyen átfogó, különböző földrészeket felölelő és a helyszíneket részleteiben is bemutató, s emellett teljesen független honlap még nem létezik, ennyiben tehát ez a képgyűjtemény egyedülálló, és az első ilyen globális értékmentő vállalkozás.

 

Ezen emlékek legtöbbje vagy a XIX.-XX. sz. fordulója gazdasági kivándorlásának ill. Trianonnak, majd két nagy emigrációs hullámnak (az 1945-ös illetve ’56-os menekülés a kommunizmus elől) az eredménye, és olyan, a Kárpát-medencén kívüli területeket érint, ahol magyarok nagyobb számban éltek vagy élnek. Teljes magyar negyedek (Cleveland, New Brunswick, Fairfield, Detroit, Toledo, Lorain, New York, Toronto, Sao Paolo...) nyomait láthatjuk, de elszórtan, egyedül álló emlékekkel is találkozhatunk. A jelenlegi mintegy 6000 feltöltött kép túlnyomó többségét magam készítettem az utóbbi tíz évben. Néhány helyszín egyelőre üres vagy hiányos, de ezeket is feltöltöm új vagy jobb minőségű képekkel, miután eljutottam e helyekre.

 

 

A bemutatott tárgyak, épületek többsége ma is megvan, néhányuk azonban azóta sajnos eltűnt, lebontották vagy csak feledésbe merült, illetve sok helyiség eredeti berendezését az új tulajdonos eltávolította. Ilyen lebontott épület például a lackawannai Nagyboldogasszony templom Buffalo városában, mely régi nehézipari negyedben állt, majd a gyárak fokozatos bezárása és az ott lakók elköltözése miatt kapuit 2006-ban bezárni kényszerült, s helyén ma csak egy üres telek van. De ilyen Toronto korábbi, azóta lebontott Magyar Háza is, mely nemrég talált új otthonra. Ez a gyűjtőmunka tehát versenyfutás az idővel, mert több ma még látható emlékünk nem biztos, hogy néhány év múlva is létezni fog.

 

A gyűjtést a jövőben is folytatom, de látogatóimat is arra kérem, hogy ha valakinek van olyan – akár régi, akár újabb – felvétele, mely hasonló dolgokat ábrázol, küldje el nekem a megadott emailcímen, s én azt – forrásmegjelöléssel – felteszem a honlapra. Régi fényképeket is szívesen fogadok, akár postai úton (melyeket ha szükséges, visszaküldök), akár emailben, digitális, beszkennelt, lehetőleg .jpg változatban. A képek feliratozásához további kiegészítő adatokat, neveket, évszámokat is köszönettel veszek. Így tovább bővülhet az egyes helyszínek, települések rövid bevándorlástörténeti bemutatása.

 

A felkeresett helyek története természetesen sosem válhat teljessé, hiszen a téma természeténél fogva veszélyeztetett, a projektre fordítható időm és anyagi eszközeim korlátozottak, egyre kevesebb a helytörténeti tudással rendelkező adatközlő, s egyéb írott, képes vagy tárgyi forrásokhoz is nehéz hozzáférni. Mindenesetre remélem, hogy a múlt egy-egy darabját sikerül ilyenformán megőriznem és bemutatnom. 

 

A minőség érdekében a legtöbb kép mérete meglehetősen nagy, az egyes helyszínek vagy képek kinyitásakor legyenek türelemmel.

 

Biztos vagyok benne, hogy sokan találnak a honlapon érdeklődésüknek megfelelő anyagot, akár gyermekkori emlékeket, korábban élt rokonokra, ismerősökre való utalásokat, vagy már-már feledésbe merülő tárgyakat, épületeket.

 

 

Kellemes böngészést kívánok!

Dr. Tóth Gergely

 

Valid XHTML and CSS.